Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Siechnice
Droga Blizanowice – Trestno – Wrocław jednak do zamknięcia?

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Kilka tygodni temu burmistrz Siechnic Milan Ušak zapowiedział zamknięcie drogi między Blizanowicami, Trestnem i Wrocławiem. - Próbuję zainteresować problemem inne samorządy - mówi Ušak i jednocześnie przygotowuje się do jej zamknięcia. Pod koniec kwietnia.
Droga Blizanowice – Trestno – Wrocław jednak do zamknięcia?

Droga Blizanowice – Trestno – Wrocław jednak do zamknięcia?
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Droga Blizanowice – Trestno – Wrocław jednak do zamknięcia?
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Droga Blizanowice – Trestno – Wrocław jednak do zamknięcia?
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Rozpadającą się wiejską drogą jeździ dziennie nawet 2000 samochodów. Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu władz Siechnic:

KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO ZAMKNIĘCIA DROGI TRESTNO-BLIZANOWICE (zjazd z WOW w kierunku Wrocławia)

Burmistrz Siechnic przedstawia informację dotyczącą zjazdu w miejscowości Blizanowice (i ewentualnego zamknięcia drogi na odcinku Blizanowice-Trestno-Wrocław) w związku z wybudowaniem odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia między Łanami a Siechnicami.

Oddanie do użytku pierwszego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW) miało miejsce w lutym 2013 roku. Odcinek ten połączył Siechnice (DK 94) - poprzez most na Odrze - z Łanami w gminie Czernica). Drugi z odcinków został oddany w grudniu 2014 roku i połączył Siechnice z Iwinami/Żernikami Wrocławskimi (DW 395).

W przyszłości województwo samorządowe planuje wykonać kolejne dwa odcinki obwodnicy. Na północy obwodnica ma mieć połączenie z trasą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i Autostradową Obwodnicą Wrocławia, natomiast odcinek południowy ma umożliwić łatwiejsze korzystanie z autostrady A4.

Wraz z otwarciem pierwszego odcinka WOW w 2013 r. i uruchomieniem zjazdu z tej trasy w miejscowości Blizanowice, który docelowo planowany był do obsługi wytwórni zapraw budowlanych zlokalizowanej w tej miejscowości oraz przejazdów lokalnych, nastąpił znaczny wzrost liczby pojazdów poruszających się tą drogą.

WOW ułatwiła dojazd do centrum Wrocławia przez korzystanie ze „skrótu” tj. dawnej drogi transportu rolnego służącej do obsługi mieszkańców Blizanowic i Trestna (miejscowości liczą łącznie nieco ponad 150 mieszkańców) i terenów rolnych wokół tych miejscowości. Dla drogi, której parametry (szerokość, nawierzchnia, podbudowa, brak poboczy) pozwalają na przejazd maksymalnie kilkudziesięciu pojazdów dziennie, notowane są przejazdy dobowe w wysokości blisko 2 tysięcy aut (liczba na podstawie badań natężenia ruchu przeprowadzonych przez Straż Miejską w Siechnicach w lutym 2015 roku). Z drogi korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Siechnice, ale również tysiące aut z sąsiednich gmin m.in.: Czernicy, Jelcz-Laskowic czy Oławy.

Na etapie planowania przebiegu pierwszego odcinka WOW przed 2011 rokiem, a szczególnie zjazdu w miejscowości Blizanowice, gmina Siechnice (dawniej gmina Święta Katarzyna) nie zgłaszała wymagań względem inwestora – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Władze gminy na czele z ówczesnym wójtem Panem Jerzym Fitkiem (w latach 1998-2010) w kadencjach 2002-2006 oraz 2006-2010 nie zgłaszały do UMWD potrzeby przebudowy drogi Blizanowice-Trestno-Wrocław ze współfinansowaniem przez województwo dolnośląskie z racji przewidywanego wzrostu liczby aut, które będą z niej korzystać po otwarciu WOW. Działań prowadzących do zmodernizowania tej drogi, tj. zaplanowania środków na ten cel w ramach projektu „budowa WOW”, nie przeprowadziły skutecznie ówczesne władze samorządowe Województwa Dolnośląskiego. Można uznać to za brak przewidywania oczywistych konsekwencji związanych z uruchomieniem WOW (korzystanie z trasy Blizanowice-Trestno przez Opatowice i ul. Międzyrzecką jako alternatywnego wjazdu do Wrocławia, zwiększenie liczby osób korzystających z tej drogi wskutek budowy mostu na Odrze – zwiększenie liczby potencjalnych użytkowników tej drogi) oraz brak troski o wydatki z budżetu gminy Siechnice w następnych latach.

Zgodnie z przewidywaniami w ciągu kilku miesięcy po otwarciu pierwszego odcinka WOW (w II 2013 roku) droga gminna prowadząca od zjazdu z WOW do granicy z Wrocławiem, szczególnie na odcinku Blizanowice-Trestno, została zdegradowana do stanu, który zagrażał zdrowiu i życiu użytkujących ją kierowców i pasażerów aut. Degradację przyśpieszyło użytkowanie jej również przez ciążki transport obsługujący przebudowę wałów przeciwpowodziowych, realizowaną przez drugą jednostkę samorządowego Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych).

Burmistrz Siechnic podjął na przełomie 2013 i 2014 roku decyzję o zamknięciu tej drogi. Gmina sfinansowała doraźny remont drogi (odtworzenie poboczy, łatanie dziur), który umożliwił ponowne udostępnienie drogi użytkownikom. Przy tej okazji, zgodnie z prośbami mieszkańców sołectwa Trestno-Blizanowice, wybudowano progi spowalniające (i zamontowano towarzyszące im ograniczenia prędkości). Obecnie znowu droga uczęszczana przez tysiące aut, praktycznie uniemożliwia bezpieczne poruszanie się pieszo bądź z pomocą roweru pomiędzy tymi miejscowościami – droga gminna ze względu na uwarunkowania terenowe i finansowe nie posiada chodnika. Łącznie koszt remontu przeprowadzonego na przełomie 2013/2014 roku wyniósł prawie 50 tysięcy złotych.

Burmistrz Siechnic zainicjował prace dążące do przebudowy całej trasy (od zjazdu z WOW, przez Blizanowice i Trestno, aż do centrum Wrocławia), korespondencją do Prezydenta Wrocławia już w pierwszej połowie 2011 roku. Zintensyfikowanie tych działań nastąpiło w 2013 i 2014 roku, kiedy Burmistrz Siechnic zgłosił do szefów okolicznych gmin oraz władz powiatu wrocławskiego i Wrocławia pomysł remontu tej trasy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (czyli tzw. schetynówek).

Burmistrz Siechnic zgłosił się z propozycją współpracy w ramach takiego projektu do gmin: Czernica, Jelcz-Laskowice, Oława (gmina wiejska i miejska) oraz Wrocław (gmina na prawach powiatu), a także Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Przedstawiciele większości z wymienionych samorządów nie odnieśli się dotąd do propozycji. Pomimo poniesienia przez gminę Siechnice kosztów wykonania projektu przebudowy drogi na terenie gminy Siechnice (koszt przygotowania projektu zakończonego w 2014 roku wyniósł ponad 60 tys. zł) oraz deklaracji przygotowania wniosku aplikacyjnego do NPPDL przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach, projektem takim nie był zainteresowany wówczas Powiat Wrocławski (pismo SP-DT.7010.4.1.2014 z 11.09.2014 roku). Zainteresowania projektem nie wyraziło też Miasto Wrocław, które swój odcinek drogi tj. ulice Opatowicką i Międzyrzecką (według treści informacji z maja 2013 roku), planuje wyremontować po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Gmina Siechnice (Wydział Inwestycyjno-Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach) wystąpił o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy tej drogi na odcinku Blizanowice-Trestno. W wyniku takiego działania doszło już do podziału nieruchomości niezbędnych do wykonania zaprojektowanej przebudowy. Nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność gminy Siechnice. Skutkiem tego będzie wypłata z budżetu gminy odszkodowań dla ich byłych właścicieli, rzędu kilkuset tysięcy złotych.

W 2014 roku wsparcie finansowe w kwocie 0,5 mln zł dla projektu przebudowy tej drogi (od zjazdu z WOW do Wrocławia) wyraził Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak (http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ 3406061,polepsza-wjazd-z-obwodnicy-do-wroclawia-marszalek-wyklada-pol-miliona-zlotych,id,t.html), jednak deklaracja jest dotąd w toku przygotowań do realizacji.

Według projektu technicznego sfinansowanego przez gminę Siechnice koszt remontu drogi od zjazdu, aż do granicy Wrocławia to 3,9 mln zł. Jest to kwota znacznie wykraczająca poza możliwości budżetowe gminy Siechnice. Tym bardziej, że potrzeba remontu tej drogi zrodziła się wskutek budowy WOW – bezpośredniej decyzji Zarządu Województwa oraz braku zadbania o interesy gminy władz poprzednich kadencji (na etapie planowania inwestycji Województwa Dolnośląskiego - WOW).

Z uwagi na ponowną degradację drogi po doraźnym remoncie (zakończonym na początku 2014 roku) i powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami przy obecnym natężeniu ruchu samochodowego, pojawia się konieczność zamknięcia drogi.

Planowane zamknięcie drogi może nastąpić w najbliższym czasie tj. do końca kwietnia 2015 roku. Termin zamknięcia (pierwotnie planowany na połowę marca 2015 roku) przedłuża się ze względu na prace nad projektem organizacji ruchu.

Zamknięcie drogi nie będzie obowiązywało mieszkańców miejscowości Trestno i Blizanowice. Przy tak ograniczonym ruchu aut oraz doraźnym remoncie drogi, możliwe będzie jej dalsze użytkowanie w bardzo ograniczonym zakresie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pomysł budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia powstał pod koniec XX wieku na podstawie wcześniej stworzonych dokumentów planistycznych. Według informacji prasowych, budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW) została zainspirowana pracami niemieckich urbanistów na temat Wrocławia oraz planami przestrzennymi przygotowywanymi już przed 1989 r. (m.in. planem ogólnym miasta Wrocławia z 1988 r. powstałym pod kierownictwem Architekta Województwa Pana Włodzimierza Szostka).” (https://www.youtube.com/watch?v=TEe1wOF7O2c&feature=youtu.be&t=2m30s) .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


otomedia.plo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 7 grudnia 2022
Imieniny
Agaty, Dalii, Sobiesława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości