Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Powiat Wrocławski
Człowiek - najlepsza inwestycja

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
To niezwykle nośne i wymowne hasło cieszy się ostatnimi czasy olbrzymią popularnością. Głównie za sprawą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który wykorzystuje je jako element swojego systemu wizualnego. I jako takie pojawia się najczęściej na materiałach informacyjno-promocyjnych projektów realizowanych w ramach PO KL.
Człowiek - najlepsza inwestycja
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Człowiek - najlepsza inwestycja
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Człowiek - najlepsza inwestycja
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Tych ostatnich w powiecie wrocławskim nie brakuje. Wg danych opublikowanych w Biuletynie Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim (Nr 3 (12)/2010) powiat wrocławski sytuuje się na 2. miejscu w województwie pod względem liczby projektów realizowanych z EFS. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. było ich aż 68. Autorami i beneficjentami tych projektów są najczęściej organizacje pozarządowe, szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Swoimi osiągnięciami w tym obszarze może pochwalić się również samorząd powiatu wrocławskiego.

Z myślą o niepełnosprawnych

Bezpośrednimi odbiorcami projektów realizowanych przez powiat z EFS są mieszkańcy powiatu, przedstawiciele różnych środowisk i grup społeczno-zawodowych. Wśród nich stosunkowo liczną grupę stanowią osoby niepełnosprawne. To właśnie z myślą o ich potrzebach w 2009 władze powiatu wrocławskiego przystąpiły do realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność”, finansowanego w wysokości 363 tys. zł ze środków UE. Projekt realizowany jest w latach 2009 - 2013 przez jedną z jednostek organizacyjnych powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Dotychczas skorzystało z niego 45 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci projektu mieli możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych połączonych z nauką obsługi komputera i urządzeń biurowych wraz z poradnictwem i wsparciem grupowym.

Oferta dla młodzieży

Stosunkową liczną grupę beneficjentów EFS stanowią również uczniowie. W latach 2009-2010 powiat wrocławski był beneficjentem projektu pt. „W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Na jego realizację udało się pozyskać kwotę dofinansowania w wysokości 496 036,45 zł. Projekt był realizowany w ramach PO KL, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Grupę docelową projektu stanowili uczniowie klas technikum kształcącego w zawodach: technik hodowca koni, technik rolnik. Projekt polegał na organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w nowoutworzonym laboratorium analitycznym i zabiegowym przy PZS nr 1 w Krzyżowicach. Dzięki udziałowi w wykładach i ćwiczeniach młodzież mogła zdobywać dodatkową wiedzę z zakresu anatomii zwierząt, diagnozy i rozpoznawania chorób zwierząt, analityki i kosmetologii weterynaryjnej.

Profesjonalny i kompetentny urzędnik

PO KL oferuje również interesujący pakiet możliwości w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych pracowników, a także kreowania profesjonalnych systemów zarządzania w firmach i instytucjach. Skorzystało z niego kierownictwo starostwa przystępując w charakterze uczestnika do dwóch projektów realizowanych w ramach tego programu ze środków UE. Obydwa projekty mają za zadanie usprawnić system zarządzania w administracji, zwiększyć kwalifikacje zawodowe i interpersonalne pracowników tak, aby w efekcie podnieść jakość usług świadczonych przez urząd. Metodologia obydwu projektów jest podobna i polega w pierwszej fazie na samoocenie różnych obszarów zarządzania (polityka kadrowa, obsługa klienta, itp.), prowadzącej do wskazania zasadniczych problemów, a następnie na opracowaniu i wdrożeniu pod okiem ekspertów działań służących ich  ograniczeniu lub wyeliminowaniu. Projekty realizowane są równolegle na zasadzie komplementarności, różni je jedynie metoda samooceny – pierwszy wykorzystuje metodę CAF, drugi metodę PRI (Program Rozwoju Instytucjonalnego). Na realizacji projektów skorzystają zarówno pracownicy urzędu, doskonaląc swój warsztat pracy i podnosząc swoje kompetencje, a także klienci urzędu, którzy dzięki wprowadzonym usprawnieniom organizacyjnym i odpowiednio przygotowanej kadrze urzędniczej zyskają większy komfort obsługi i tym samym wyższy poziom satysfakcji z działań urzędu.

Jak widać na przykładzie powyższych projektów Europejski Fundusz Społeczny oferuje wiele możliwości w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji interpersonalnych. Wnosząc cenny wkład w rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego, projekty te doskonale wpisują się również w hasło promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W końcu to właśnie człowiek jest najlepszą inwestycją…

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


J. Brodowskao © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 4 grudnia 2022
Imieniny
Barbary, Hieronima, Krystiana

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości