Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Kobierzyce
Gminny program adaptacji do zmian klimatu (GPA)

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
„Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” (GPA) to lokalny dokument strategiczny, stanowiący zbiór zaleceń i kompleksowych działań, których wdrożenie ma na celu dostosowanie się do skutków zmian klimatu oraz zminimalizowanie ich niekorzystnego oddziaływania.
Gminny program adaptacji do zmian klimatu (GPA)

Zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń XXI wieku. Susze, powodzie, wichury, utrata bioróżnorodności – to zjawiska o charakterze globalnym, ale ich skutki odczuwamy lokalnie. Przystosowanie Gminy Kobierzyce do kryzysu klimatycznego to działanie niezbędne w kontekście bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców.

ZADANIA PROGRAMU GPA

Podstawą do opracowania „Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” stanowiła szczegółowa diagnoza, na podstawie której wypracowano 11 priorytetów stanowiących wytyczne dla konkretnych działań realnie wpływających na poprawę warunków środowiska.

Wszystkie działania pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne:

·       poprawa stanu środowiska przyrodniczego

·       poprawa gospodarki wodno-ściekowej

·       adaptacja i łagodzenie obserwowanych i spodziewanych niekorzystnych skutków zmian klimatu

·       świadomość ekologiczna

GPA opisuje wyzwania jakie  stoją  przed Gminą i wskazuje, jak możemy  się na nie przygotować.  Cel Programu realizowany będzie za pomocą kart zawierających opis działania oraz szczególne wytyczne w zakresie jego realizacji, w tym koszty wdrożenia i czas realizacji.

W ramach Programu zaproponowano realizację  działań pilotażowych. Na terenach wybranych nieruchomości będą projektowane tereny zielone takie jak:

·       ogrody deszczowe

·       tereny zielone o charakterze naturalnym, obsadzane rodzimymi gatunkami roślin, co ma na celu zwiększenie bioróżnorodności oraz zwiększenie retencji wody

·       tereny zielone wraz ze zbiornikami hydrofitowymi połączonymi z siecią rowów infiltracyjnych

Pilotaże te będą miały za zadanie wskazanie dobrych praktyk do dalszego wdrażania tego typu rozwiązań.

Wdrożenie GPA to poprawa jakości życia na co dzień i zwiększenie komfortu w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych. To więcej zieleni, lepsze gospodarowanie wodą, ekologiczna infrastruktura i zaangażowani mieszkańcy.

KONSULTACJE GPA

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektów dokumentów, uzgodnienie priorytetów w realizacji zadań oraz podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w tematykę adaptacji Gminy do zmian klimatu.  W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności mieszkańcy gminy Kobierzyce, partnerzy społeczno-gospodarczy Gminy Kobierzyce, administracja rządowa, organizacje pozarządowe i środowiska naukowe i akademickie.

 

Konsultacje odbędą się w dniach od 1 sierpnia do 21  sierpnia 2022 r.

Projekty konsultowanych dokumentów zostaną udostępnione do wglądu 1 sierpnia 2022r.

·       na stronie https://partycypacja-publiczna.pl/Kobierzyce

·       w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce

·       w siedzibie Wójta Gminy Kobierzyce w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1

w dniach pn-pt. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 4.

Uwagi i wnioski można składać do 21 sierpnia 2022 r. przez:

·       Formularz online, dostępny na stronach BIP oraz https://partycypacja-publiczna.pl/Kobierzyce  

·       pisemnie na adres: Urząd Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

·       na adres e-mail: konsultacje@partycypacja-publiczna.pl

W czasie trwania konsultacji społecznych przewidziano dwa spotkania konsultacyjne:

·       11 sierpnia 2022r.  (czwartek)

·       17 sierpnia 2022r. (środa)

Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce  przy al. Pałacowa 1, w Sali Błękitnej  w godzinach 11-13.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie projektu.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


ugo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 2 października 2022
Imieniny
Racheli, Sławy, Teofila

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości