Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Zarząd województwa z votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni udzielili zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Zarówno za przyjęciem wotum zaufania, jak i absolutorium głosowało 26 radnych, a 8 było przeciw. W trakcie posiedzenia zaprezentowano także „Raport o stanie województwa”.
Zarząd województwa z votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku

- Dziękuję całemu zarządowi i radnym za wspólną pracę i udzielenie wotum zaufania. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed samorządem województwa, jednak jestem przekonany, że w najbliższych latach będziemy nadal umacniać silną pozycję Dolnego Śląska nie tylko w Polsce, ale i Europie. Jednocześnie okazane dziś przez radnych wsparcie jest gwarancją, że będziemy nadal realizować projekty istotne dla mieszkańców Dolnego Śląska – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W głównej części zaprezentowanego dziś Raportu przedstawione zostały kluczowe zadania realizowane przez Zarząd w 2020 roku w obszarach, za które województwo jest odpowiedzialne na mocy ustaw i rozporządzeń. Dotyczyły one wszystkich najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym rolnictwa i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, wsparcia rozwoju regionalnego, integracji społecznej, kultury, edukacji i nauki, kultury fizycznej i turystyki. Przygotowane zostały w oparciu o dane z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innych jednostek działających w ramach struktur samorządu województwa.

W Raporcie zawarte zostały również informacje o realizacji programów i strategii wojewódzkich, programów z udziałem środków Unii Europejskiej. Opracowanie zawiera także najważniejsze wskaźniki dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej regionu, dane dotyczące bezrobocia, informacje podsumowujące stan wykorzystania środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Najważniejszym zadaniem przed jakim stanął samorząd województwa w ubiegłym roku było sprostanie wyzwaniom, jakie przyniosła pandemia koronawirusa. Od momentu pojawienia się w marcu 2020 roku pierwszego przypadku zakażenia wirusem w Polsce i sukcesywnego zamykania poszczególnych sektorów naszej gospodarki oraz wprowadzeniu wszelkiego rodzaju obostrzeń dotyczących życia społecznego, samorząd województwa zareagował na tę trudną sytuację konkretnymi decyzjami i działaniami.

Od samego początku pandemii zorganizowana została pomoc dla dolnośląskich placówek medycznych w ramach Dolnośląskiego Pakietu Dla Ochrony Zdrowia, finansowanego głównie ze środków unijnych. Dzięki niej szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały niezbędny sprzęt medyczny (w tym respiratory, defibrylatory, aparaty USG, sprzęt do dezynfekcji i zamgławiania, ultrasonografy, pompy infuzyjne, sprzęt do diagnostyki genowej koronawirusa) oraz środki ochrony indywidualnej. Dodatkową pomoc otrzymały także szpitale powiatowe oraz dolnośląskie domy pomocy społecznej. Sprawna współpraca samorządu województwa, lokalnych władz oraz dyrekcji szpitala pozwoliła na wybudowanie i wyposażenie modułowego szpitala w Bolesławcu, który stał się jednym z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 na Dolnym Śląsku.

Równocześnie Zarząd Województwa pracował nad zakresem i formą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Po szeregu konsultacji, w tym negocjacjach z Komisją Europejską o konieczności szybkiego przesunięcia środków na wsparcie dla sektora biznesowego i o maksymalnym uproszczeniu procedur, powstał Dolnośląski Pakiet Gospodarczy - system pomocy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet nieprzerwanie łagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wartość środków przeznaczonych przez Województwo na walkę z COVID -19 przekracza miliard złotych.

Skupienie się na przeciwdziałaniu skutkom pandemii nie wstrzymało pozostałych zadań i projektów strategicznych, realizowanych przez samorząd województwa. Wśród nich znalazły się inwestycje we wszystkich najistotniejszych obszarach, będących w kompetencjach regionalnego samorządu m.in. remonty i budowa dróg, proces przejmowania i rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych oraz zakup nowego taboru, a także inwestycje w obszarze ochrony zdrowia czy budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.

Istotnym zadaniem samorządu województwa była także praca nad kształtem instrumentów, poprzez które będzie dysponował środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021–2027. Przy konstruowaniu nowych instrumentów dystrybucji środków unijnych nawiązano ścisłą współpracę zarówno z dolnośląskimi samorządami, jak i stroną rządową. W efekcie na Dolny Śląsk trafi przeszło 10 miliardów złotych, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój naszego regionu. To suma większa od tej, którą dysponowaliśmy w kończącej się perspektywie na lata 2014-2020. Na nowy Budżet złożą się środki dostępne w ramach programu regionalnego (1 miliard 673 miliony euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (556 milionów euro). Województwo otrzymało największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi regionami w Polsce. Kwota ta wynosi ponad 803,4 miliony euro i stanowi ponad 11% rezerwy. Dowodzi to, że przedstawione przez dolnośląski samorząd argumenty, wskazujące wyzwania rozwojowe regionu, w tym duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne, a także zaproponowane sposoby ich rozwiązania, spotkały się ze zrozumieniem przedstawicieli strony rządowej

Ostatecznie podczas dzisiejszego głosowania radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielili absolutorium zarządowi województwa. Za przyjęciem wotum zaufania głosowało 26 radnych, 8 było przeciw i żaden nie wstrzymał się od głosu.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


otomedia.plo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 24 września 2023
Imieniny
Dory, Gerarda, Maryny

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl