Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Siechnice
II tura w Siechnicach: Kosterska v. Uszak

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
5 grudnia mieszkańcu gminy Siechnice wybiorą swojego burmistrza. W II turze wyborów zmierzą się Barbara Kosterska z Milanem Uszakiem. Na finiszu kampanii wyborczej zadaliśmy kandydatom po cztery pytania, być może dzięki nim wyborcy, zwłaszcza niezdecydowani, zdecydują na kogo oddać swój głos.
II tura w Siechnicach: Kosterska v. Uszak
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.II tura w Siechnicach: Kosterska v. Uszak
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Pytanie na czasie... Jak gmina powinna dbać o odśnieżanie na swoich drogach? Czy tak jak do tej pory, zlecając to firmom zewnętrznym, czy powołać jednostkę własną (powierzyć istniejącej?) zajmującej się odśnieżaniem, a w pozostałych miesiącach, np. sprzątaniem?

Barbara Kosterska:

- Już 4 lata temu uważałam, że w naszej gminie potrzebna jest jednostka zajmująca się utrzymaniem czystości ulic oraz terenów publicznych a okresie zimowym odśnieżaniem. Nasza gmina od wielu lat ma z tym problemy. Firmy, które do tej pory sprzątały gminę robiły to bez widocznych efektów, być może wynikało to ze źle zawartych kontraktów.

Milan Uszak:

- Uważam, że zarówno odśnieżanie, jak i sprzątanie (ulic, innych terenów publicznych) gminy może być z powodzeniem wykonywane przez firmy prywatne należycie nadzorowane przez pracowników urzędu lub innych jednostek organizacyjnych gminy. Sprawne wykonywanie tych zadań zależy od właściwego sformułowania i egzekwowania umów. Oczywiście wyjątkami mogą być tereny w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, które we własnym zakresie utrzymują tam porządek (np. utrzymanie przez pracowników obsługi dojść i dojazdów na terenie szkół).

Komisariat policji, ośrodek zdrowia, żłobek. To trzy ważne inwestycje, które przydałyby się w Siechnicach. Proszę je uszeregować według ważności, określając ich ewentualną realizację w czasie i wskazać źródło finansowania.

Barbara Kosterska:

- Wszystkie inwestycje są ważne i trudno wskazywać, która jest ważniejsza. W przypadku żłobka przede wszystkim czekam na zmianę prawa. Według obecnie obowiązujących przepisów uruchomienie takiej placówki jest bardzo kosztowne, żłobki muszą spełniać standardy dotyczące placówek służby zdrowia. Po zmianie przepisów, widzę możliwość wykorzystania istniejących zasobów komunalnych gminy.

Jeśli chodzi o komisariat policji to bardzo ważna jest współpraca z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu. Niestety, jak wiemy fundusze policji są bardzo ograniczone, więc zwiększenie liczby etatów i utworzenie całodobowego komisariatu nie będzie łatwym zadaniem. Rolą gminy jest według mnie stworzenie warunków lokalowych, aby taki komisariat postał. Uważam, że w przyszłym centrum Siechnic musi znaleźć się miejsce na siedzibę policji.

Milan Uszak:

- Odnośnie uszeregowania według ważności – pilne są żłobek i ośrodek zdrowia. Nie wskazywałbym tutaj hierarchii. Wiele zależy też od aktywności samych mieszkańców. Dlatego, że chciałbym problem opieki nad najmłodszymi dziećmi w naszej gminie rozwiązywać m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W różnych formach, które dopuszczać będzie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Druk Sejmowy 3377). Nie uchylę się też (wręcz odwrotnie) od inicjatywy gminy w tej sprawie (będzie to jedna z pierwszych rzeczy, którą się zajmę). Nie wydaje mi się jednak, żeby konieczne było budowanie nowego obiektu. Szybciej i taniej będzie zaadaptować pomieszczenia istniejące lub wynajęte na ten cel od podmiotów prywatnych. Źródło finansowania: budżet gminy, budżet państwa, środki organizacji pozarządowych. Ośrodek zdrowia jest sprawą równie pilną. Cieszę się, że udało się wyremontować i przebudować ośrodek w Świętej Katarzynie. Pełni on i będzie pełnił w przyszłości dobrze swoje funkcje. Jednak standard obiektu w Siechnicach (konieczność spełnienia norm unijnych) i dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy zmuszą nas do podjęcia budowy nowego ośrodka w Siechnicach już w nadchodzącej kadencji. Źródło finansowania: budżet gminy, środki europejskie, fundusze celowe. Komisariat Policji Państwowej nie jest zadaniem własnym gminy. Jako Burmistrz mogę jedynie zabiegać (mam nadzieję, że wspólnie z innymi osobami w naszej gminie pełniącymi publiczne funkcje) o to, żeby pojawił się w naszej gminie całodobowy komisariat. Przyspieszeniem pozytywnej decyzji Policji w tej sprawie może być udostępnienie pomieszczeń w nowym budynku administracyjnym w Siechnicach.

Stadion lekkoatletyczny i inna infrastruktura sportowa daje duże możliwości, również promocji przez sport, nawet profesjonalny. Czy gmina powinna wspierać taki sport czy raczej skupić się na wspieraniu masowego sportu dzieci i młodzieży?

Barbara Kosterska:

- Jeśli chodzi o stadion sportowy... to warto poczekać, aż on powstanie. Wtedy najważniejsze będzie, aby z niego mogli korzystać mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci i młodzież. Uważam, że przede wszystkim gmina powinna wspierać lokalne kluby oraz sport szkolny. Promocja gminy przez sport będzie najlepsza wtedy, gdy nasze lokalne drużyny będą miały na plecach napis „Gmina Siechnice”.

Nie jest natomiast rolą gminy wspieranie sportu profesjonalnego, nie stać nas na to, choć nie wykluczam współpracy przy organizacji wydarzeń, które przyniosą korzyści dla gminy.

Milan Uszak:

- Gmina skupia się głównie na wspieraniu masowego sportu dzieci i młodzieży. W pierwszym zakresie gmina powinna wspierać sport na tyle, na ile nie koliduje to z pierwszym oraz z zapewnieniem korzystania z obiektów własnym mieszkańcom. Gmina nie może np. dotować klubu sportowego działającego w celu osiągnięcia zysku (ustawa z 10 czerwca 2010 r. o sporcie). Inne kluby tzw. nieprofesjonalne (w tym uczniowskie) dotuje i powinna dotować w przyszłości (również zakupy sprzętu i wynagrodzenia trenerów). Korzystanie przez uprawiających sport profesjonalny z gminnych obiektów jest niewątpliwie dobrą formą promocji gminy. Na zasadach dopuszczonych ustawą i z zachowaniem wskazanych priorytetów chciałbym z niej korzystać.

Obecnie wpływy do budżetu gminy pochodzące z miasta Siechnice są znacznie większe, niż wydatki budżetowe „dla Siechnic”. Czy taką tendencję należy utrzymać, że wspomagać mniejsze miejscowości, czy raczej dążyć do wyrównania tych proporcji.

Barbara Kosterska:

- Prowokujące pytanie i nie chciałabym, aby dodatkowo dzieliło mieszkańców. Uważam, że są inwestycje ogólnogminne takie jak budowa hal sportowych przy szkołach, czy modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji. Są także wydatki, których wysokość w rozbiciu na poszczególne miejscowości zależy od ich wielkości (a tym samym od liczby mieszkańców), np. wydatki na utrzymanie czystości w poszczególnych miejscowościach (różnica zależny od liczby ulic czy opróżnianych koszy na śmieci). Dlatego według mnie rolą burmistrza jest takie przygotowanie budżetu, aby zaspokajał on najważniejsze potrzeby wszystkich miejscowości.

Milan Uszak:

- To jest pytanie, na które nie będzie nigdy wystarczająco dobrej odpowiedzi. Budżet gminy - jak każdy inny budżet publiczny - to rodzaj jednego worka. Z niego wydawane są pieniądze na potrzeby wszystkich mieszkańców. Jednego roku może zdarzyć się tak, że wydatki na potrzeby samych Siechnic zbliżą się do procentowego udziału w dostarczanych przez nie dochodach a innego roku nie. Każde upraszczające problem mówienie o tym może niepotrzebnie skłócać mieszkańców. Tego chciałbym w pierwszej kolejności uniknąć. Mieszkańcy Siechnic licznie opowiedzieli się w 2008 r. za zmianą siedziby a nie podziałem gminy na dwie: biedniejszą i bogatszą.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


ASo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 27 stycznia 2023
Imieniny
Anieli, Juliana, Przemysława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości