Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kobierzyce

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kobierzyce
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kobierzyce
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z §1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLII/836/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce  oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) Wójt Gminny Kobierzyce ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 20 listopada 2023 r. do 25 grudnia 2023 r. w następujących formach:

a) zbierania uwag w formie papierowej (osobiście lub na adres: Referat Inwestycji, Nieruchomości

i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce) i elektronicznej (pod adresem e-mail: jszycher@ugk.pl);

b) zbierania uwag ustnych w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy

w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 4 w godzinach pracy urzędu;

c) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji zaplanowanego w dniu 13 grudnia 2023 r.

o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 w Sali sesyjnej nr 202 (sala Błękitna);

d) badania ankietowego (w formie papierowej i elektronicznej).

Materiały informacyjne, tj.:

  •  projekt uchwały Rady Gminy w Kobierzycach, w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce wraz z uzasadnieniem i załącznikiem – Regulaminem,
  • formularz zgłaszania uwag,
  •  ankieta

udostępnione zostaną w wersji:

  • elektronicznej na stronie www.ugk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja;
  • papierowej w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobierzycach;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach;
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych obszarem rewitalizacji oraz w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyc;
  •  przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe;
  • w mediach społecznościowych Urzędu Gminy w Kobierzycach.

Uwagi zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Kobierzycach.

Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport podsumowujący, który będzie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce, na stronie internetowej www.ugk.pl oraz, na żądanie osób zainteresowanych, w siedzibie urzędu gminy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobierzyce z siedzibą przy al. Pałacowej 1, 55-040 Kobierzyce, e-mail: info@ugk.pl. 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu opracowania uchwały Rady Gminy w Kobierzycach na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679. 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: IOD@ugk.pl 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl w zakładce „URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


UMo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 8 grudnia 2023
Imieniny
Delfiny, Marii, Wirginiusza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl