Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2043 i Budżet Gminy Siechnice na 2023 rok

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na pierwszej tegorocznej sesji Rada Miejska w Siechnicach uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), która wybiega planistycznym horyzontem w najbliższe dwudziestolecie do roku 2043 a także Budżet Gminy Siechnice na 2023 rok.
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2043 i Budżet Gminy Siechnice na 2023 rok

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2043 i Budżet Gminy Siechnice na 2023 rok
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

WPF to obowiązkowy, wprowadzony ustawą o finansach publicznych z 2009 roku dokument, dotyczący gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jego wnioskodawcą na sesji był Milan Ušák, Burmistrz Siechnic a projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy - Agata Dudek-Golińska. W swojej prezentacji wyjaśniała, że kształt WPF wynika z realnej oceny finansów gminy przy uwzględnieniu jej specyfiki (chodzi m.in. czynniki demograficzne, finansowe, środowiskowe).

Na etapie konstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej brano też pod uwagę projekt uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2023 rok, uwarunkowania budżetowe gminy, jakie miały miejsce w latach poprzednich, dopatrując się w nich prawidłowości oraz tendencji, przydatnych w dalszym planowaniu. Niestety obecnie odbywa się ono w warunkach wysokiej niepewności oraz podwyższonego ryzyka. Odnotowuje się ubytek po stronie dochodów bieżących Gminy Siechnice a jednocześnie rośnie poziom wydatków bieżących. Bardzo trudno też znaleźć odpowiedź na wiele trudnych pytań. Przykładowo: Jaka będzie dalej sytuacja gospodarcza kraju i jej wpływ na finanse gminy? Co się stanie z poziomem inflacji na skutek między innymi toczącej się wojny w Ukrainie? Na ile pogorszy się sytuacja makroekonomiczna w skali globalnej? Na temat projektu pozytywną opinię z zastrzeżeniami wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wnioskodawcą uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2023 był Milan Ušák, Burmistrz Siechnic zaś przedstawiła ją Skarbnik Gminy - Agata Dudek-Golińska. Na temat projektu pozytywną opinię z zastrzeżeniami wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody budżetu Gminy Siechnice ustalono na kwotę 178 420 372,46 zł (w tym bieżące w kwocie - 151 467 481,14 zł i majątkowe - 26 952 891,32 zł). Z kolei wydatki z budżetu to : 246 035 656 zł (w tym bieżące - 157 777 296,57 zł, majątkowe – 88 258 359,47 zł).

Deficyt budżetu wyniesie zatem 67 615 283,58 zł i zostanie sfinansowany m.in. zaciągniętymi kredytami, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym naszego samorządu, tytułem rozliczeń z wyemitowanych w ubiegłych latach papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W budżecie Gminy Siechnice budżetowe przychody wyniosą 74 240 283,58 zł.

Wśród różnych przyczyn i zjawisk (m.in. wzrost cen energii, usług obcych, obsługi zadłużenia) sytuację finansową naszego samorządu dotkliwie pogarsza również - w wyniku obowiązującego centralnie mechanizmu - zmniejszający się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). I tak w roku budżetowym 2023 dochody z tego źródła - w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów - zaprognozowano w kwocie 45 883 126,00 zł to jest aż o ok. 15 % mniej (7,68 mln zł) w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku. To wszystko ma miejsce pomimo stałego, dużego napływu nowych mieszkańców oraz stałego wzrostu płacy minimalnej i płac ogółem. Coraz bardziej rozwierają się też „nożyce” – i to jest tendencja od kilku lat – między malejącą kwotą części oświatowej subwencji a rosnącymi bieżącymi wydatkami samorządu na oświatę. Na przykład w tym roku budżetowym część oświatowa subwencji, wyniesie ponad 34 mln 224 tys. zł a wydatki bieżące na oświatę – ponad 74 mln 468 tys. zł.

Przy tworzeniu tegorocznego budżetu Gminy Siechnice, planowane wydatki ukierunkowywano na obligatoryjne zadania oraz przedsięwzięcia, wynikające z zawartych umów. W pierwszej kolejności zabezpieczane będą zadania w zakresie: opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego.

Zaplanowane w budżecie Gminy Siechnice inwestycje zostaną sfinansowane środkami własnymi (70,6%) oraz dotacjami i środkami z innych źródeł (29,4%).

Na zakończenie sesji Milan Ušák, Burmistrz Siechnic podziękował radnym za poparcie przedłożonych projektów uchwał a Pani Skarbnik Gminy Agacie Dudek-Golińskiej za wykonanie ciężkiej pracy nad przygotowaniem i prezentacją dokumentów budżetowych. Ułatwiło to radnym świadome podejmowanie decyzji zaś mieszkańcom pozwoliło na lepsze zrozumienie finansowych zawiłości w jakże trudnych, skomplikowanych czasach.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


mso © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 23 maja 2024
Imieniny
Leoncjusza, Michała, Renaty

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl