Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Absolutorium i trudne decyzje – XLIII Sesja Rady Gminy Mietków

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
13 czerwca odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Mietków . W pierwotnym porządku obrad znalazło się ogółem 10 projektów uchwał, w tym uchwała o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Mietków z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
Absolutorium i trudne decyzje –  XLIII Sesja Rady Gminy Mietków

Absolutorium i trudne decyzje –  XLIII Sesja Rady Gminy Mietków
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Po długiej naradzie podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy, radni podjęli decyzję aby zdjąć z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków, który zakładał zaciągnięcie przez gminę długoterminowego kredytu w wysokości 5.000.000 mln złotych na budowę siedziby nowego przedszkola w Mietkowie. Tym samym gmina Mietków w chwili obecnej niestety nie będzie w stanie przystąpić do podpisania umowy na realizację ww. inwestycji.

Jak podczas Komisji podkreślali radni, nie jest to sprzeciw wobec inwestycji jako takiej, ale wobec trybu jej sfinansowania (kredytu), który stanowi w ich ocenie zbyt duże zagrożenie dla płynności finansowej gminy, a jednocześnie wiązałby się z radykalnym ograniczeniem wydatków w innym sferach, w tym z zawieszeniem funkcjonowania funduszu sołeckiego. Na komisjach zdecydowano, aby w ponownym naborze wniosków kierowanych do JST (m.in. w programie Polski Ład) aplikować o środki na tą samą inwestycję, w zwiększonej kwocie.

Podczas sesji radni pochylili się także nad projektem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie. Uchwała została podjęta jednogłośnie, co uruchamia cały proces łączenia obu jednostek. Zgodnie z wymogami prawa, powzięta uchwała zostanie przesłana do Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu celem zaopiniowania. W przypadku opinii pozytywnych sformułowany zostanie stosowny wniosek do ministra właściwego kultury i dziedzictwa narodowego o połączenie obu jednostek. Najwcześniejsze możliwy termin zakończenia całego etapu legislacyjnego to styczeń 2023 r.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mietków za 2021 r. i przeprowadzenie debaty. Raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu zaprezentował sekretarz gminy Mietków – Ireneusz Słoma. Podczas debaty radni skupili się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska (zwłaszcza wymiany źródeł ogrzewania) oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Po zakończonej debacie radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mietków wotum zaufania.

Następnie nastąpił blok głosowań zatwierdzających sprawozdania finansowe gminy i  gminnych instytucji kultury (tj. GOK i GBP w Mietkowie), zaś po nim – po odczytaniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mietków za 2021 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi za 2021 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – uchwała została przyjęta w sposób jednogłośny.

Dziękując za otrzymane absolutorium wójt podziękował za współpracę wszystkim radnym i sołtysom, zaś pracownikom urzędu za sumienność i profesjonalizm.

Kolejna sesja została zaplanowana na lipiec.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


Gabriela Nastałek – Żygadłoo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 2 lipca 2022
Imieniny
Kariny, Serafiny, Urbana

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Ogłoszenia i oferty nieruchomości