Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Powiat Wrocławski
Strategiczne spojrzenie w przyszłość

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Powiat Wrocławski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się powiatów w Polsce i pod wieloma względami trudno mu szukać konkurencji w kraju – taką opinię ekspertów mogli usłyszeć uczestnicy, drugiego w tym roku, posiedzenia Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 16 czerwca.
Strategiczne spojrzenie w przyszłość

Strategiczne spojrzenie w przyszłość
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Tak odważna teza ma swoje pokrycie w danych statystycznych, zebranych

i przeanalizowanych przez dr. hab. Roberta Szmytkie i dr. Wojciecha Maleszkę w formie dokumentu pn. Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Powiatu Wrocławskiego, która stanowić będzie integralny element, opracowywanej obecnie pod ich okiem, Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.

Wnioski zebrane w Diagnozie posłużyły ekspertom do opracowania analizy SWOT dla Powiatu Wrocławskiego, czyli analizy mocnych i słabych stron powiatu oraz szans i zagrożeń dla jego przyszłego rozwoju. Materiał został zaprezentowany członkom Zarządu i radnym Powiatu Wrocławskiego oraz przedstawicielom powiatowych jednostek organizacyjnych, uczestniczącym w ostatnim posiedzeniu Konwentu Strategicznego.

Trendy demograficzne i gospodarcze

Powiat notuje jedną z najwyższych dynamik rozwoju demograficznego w Polsce. To efekt suburbanizacji, która przekłada się wprost na sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru. Z roku na rok powiatowi przybywa mieszkańców i nic nie wskazuje na to, że proces ten zostanie w najbliższych latach znacząco zahamowany. Taka sytuacja z pewnością cieszy lokalnych włodarzy, ale i generuje nowe wyzwania, związane z koniecznością zaspokojenia coraz większej liczby potrzeb.

Trend wzrostowy utrzymuje się nieprzerwanie także w obszarze gospodarczym. W powiecie rejestrowanych jest coraz więcej podmiotów gospodarczych. Jak zaznaczają eksperci, suburbanizacja rezydencjonalna coraz częściej idzie w parze z suburbanizacją ekonomiczną, co oznacza, że nowi mieszkańcy osiedlając się w powiecie, coraz częściej przenoszą tu także swoją działalność gospodarczą.

Zdaniem autorów Diagnozy, jednym z największych wyzwań jest doprowadzenie do sytuacji, w której rozwój instytucjonalny będzie nadążał za rozwojem społeczno-gospodarczym, i o to właśnie powinny zadbać władze samorządowe.

Rozwój harmonijny i kontrolowany

Rozwój społeczno-gospodarczy nie rozkłada się równomiernie we wszystkich gminach powiatu. Największe wskaźniki rozwoju odnotowują gminy należące do pierwszego pierścienia, okalającego Wrocław, co jest typowe dla powiatów obwarzankowych. Zdaniem ekspertów, w zarządzaniu strategicznym pod rozwagę należy poddać ewentualne strefowanie rozwoju, z wykorzystaniem potencjału endogenicznego gmin, w celu harmonijnego rozwoju powiatu i podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Takie podejście znalazło swoje przełożenie w zapisach nowej misji i wizji rozwoju, w której mowa o harmonijnym rozwoju i tworzeniu przyjaznych warunków do zamieszkania, rozwoju, pracy i wypoczynku w powiecie wrocławskim.

Największe wyzwania strategiczne

W opinii ekspertów, Powiat Wrocławski wykazuje jedne z najwyższych wskaźników rozwojowych w kraju. Z tak dynamicznym rozwojem wiąże się jednak szereg wyzwań, m.in. w zakresie odpowiedniej polityki senioralnej i młodzieżowej (to te grupy stanowią największy odsetek mieszkańców powiatu), ochrony zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, infrastruktury czy komunikacji i transportu. Z tymi wszystkimi wyzwaniami przyjdzie mierzyć się władzom samorządowym przez najbliższe 10 lat.

Mając na względzie te wyzwania, uczestnicy warsztatów strategicznych zaproponowali listę najważniejszych 5 celów strategicznych dla powiatu na najbliższe 10 lat, w takich obszarach jak: środowisko, gospodarka, komunikacja i infrastruktura drogowa, społeczeństwo oraz administracja i zarządzanie. W celu ich realizacji, zaproponowano aż 17 celów operacyjnych oraz ponad 50 działań. Do każdego działania przypisano wskaźnik monitorujący. Efekt pracy uczestników warsztatów strategicznych został przedstawiony do zaopiniowania Konwentowi Strategicznemu na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br., dając początek merytorycznej dyskusji nad rozwojem powiatu, moderowanej przez ekspertów. Po zebraniu wszystkich uwag, również podczas zaplanowanych na trzeci kwartał konsultacji społecznych, powstanie ostateczny dokument Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030. Zdaniem Starosty Romana Potockiego będzie to bardzo ambitny i zarazem przemyślany dokument, który wytyczy najważniejsze kierunki i działania strategiczne powiatu w obecnej dekadzie.

- Strategia, tworzona pod okiem ekspertów, będzie bardzo ważnym instrumentem zarządczym dla samorządu Powiatu Wrocławskiego. W jej opracowaniu będzie liczył się każdy głos, zarówno ze strony ekspertów, radnych, jak i samych mieszkańców. Mam nadzieję, że takie szerokie, wielostronne spojrzenie na przyszłość powiatu pozwoli nam wypracować optymalne i oczekiwane rozwiązania dla rozwoju naszego obszaru – podsumowuje starosta Roman Potocki.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


SPo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 24 lutego 2024
Imieniny
Boguty, Bogusza, Macieja

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl