wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Siechnice
Informacja dotycząca budowy drogi do nowego przystanku kolejowego „Wrocław-Jagodno”

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Gmina Siechnice – zgodnie ze stanem formalnym na dzień dzisiejszy - planuje zakończyć budowę drogi oraz parkingu przy budowanym przystanku kolejowym Wrocław-Jagodno w ciągu kilku najbliższych tygodni. Przystanek jest położony na terenie gminy Siechnice w miejscowości Iwiny. Ma on umożliwić mieszkańcom z rejonu Iwin i Jagodna (dzielnica Wrocławia) szybkie codzienne dojazdy do centrum Wrocławia.
Informacja dotycząca budowy drogi do nowego przystanku kolejowego „Wrocław-Jagodno”

Informacja dotycząca budowy drogi do nowego przystanku kolejowego „Wrocław-Jagodno”
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Zgodnie z pisemnym stanowiskiem wykonawcy, Firmy Transportowo-Sprzętowej Artur Grzyb z Oleśnicy, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 27.05.2021 roku, wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji zadania (budowy drogi) do dnia 15.07.2021 r. Wykonawca uzasadnił to m.in. "koniecznością ostrożnego wykonywania robót ziemnych w zbliżeniu do sieci gazowej średniego ciśnienia (...) w związku z czym znacząco wydłużył się czas wykonania robót”.

Informujemy, że podczas robót ziemnych stwierdzono istnienie dwóch przyłączy sieci gazowej. Przyłącza zostały uzgodnione i wykonane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. już po opracowaniu projektu budowlanego drogi. W związku z powyższym dokumentacja projektowa budowy drogi nie uwzględnia rozwiązania tych kolizji.

Dodatkową przeszkodą w prowadzeniu prac jest to, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wykonała wspomniane przyłącza zbyt płytko (ok. 40 cm poniżej poziomu terenu istniejącego) co było niezgodne z decyzjami na lokalizację sieci (zgodnie z nimi przyłącza powinny być zagłębione 1,0 m poniżej poziomu terenu). Przy obecnym położeniu infrastruktury gazowej zachodzi kolizja z konstrukcją budowanej drogi, która uniemożliwia realizację prac w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Gmina niezwłocznie zgłosiła ten problem do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W piśmie z 17.06.2021 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poinformowała Gminę Siechnice, że "Gazownia Wrocław Południe przebuduje kolidujące przyłącza”.

Informujemy, że obecnie wykonawca drogi, kończy prace ziemne (korytowanie oraz wymianę gruntu nienośnego) oraz wykonuje odwodnienia koryta poprzez drenaż. Ponadto trwają prace przygotowawcze pod wykonanie warstw stabilizacji drogi. Wyżej wymienione prace nie obejmują odcinka przyszłej drogi, na którym zachodzi kolizja z przyłączami gazowymi.

Ponadto informujemy, że informacje przekazywane mediom przez PKP PLK SA, jakoby termin uruchomienia przystanku Wrocław-Jagodno wyznaczony przez PKP PLK SA na grudzień 2021 roku, ma związek z problemami wykonawcy drogi, nie są według naszej oceny przekonujące. Opóźnienie w uruchomieniu przystanku wynika prawdopodobnie również z tego, że roboty zlecone przez PKP PLK SA dotyczące budowy samego przystanku również są nadal prowadzone. Gmina Siechnice pisemnie informowała PKP PLK SA jedynie o przesunięciu terminu zakończenia prac związanych z budową drogi na połowę lipca br.

Podawana przez naszego partnera data uruchomienia nowego przystanku może mieć też związek z procedurą rozliczenia projektu unijnego oraz okresem wprowadzania rozkładów jazdy PKP.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” realizowany jest w latach 2017-2021 przez Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA i Gminę Siechnice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 5.2 System Transportu kolejowego, Poddziałania: 5.2.2 System transportu kolejowego - ZIT WROF w Osi Priorytetowej nr 5 Transport, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 257 858,15 PLN, w tym wartość dofinansowania: 8 644 541,47 PLN. W ramach powyższej kwoty wartość projektu w części dotyczącej Gminy Siechnice: 1 147 663,30 zł, w tym wartość dofinansowania: 965 449,13 PLN.

Projekt polega na budowie przystanku kolejowego w miejscowości Iwiny (zakres PKP PLK SA) oraz budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego (zakres Gminy Siechnice). Projekt ma charakter partnerski.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


UMo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl