Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Jordanów Śl.
Stop nielegalnym poborom wody i  zrzutowi ścieków

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W najbliższym czasie Urząd Gminy Jordanów Śląski ma zamiar przystąpić do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji przez niektórych właścicieli nieruchomości.
Stop  nielegalnym  poborom wody i  zrzutowi  ścieków

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy. Koszty utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stale rosną. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla tych, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z  nielegalnych podłączeń wodociągowych i  kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w całej gminie.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, wójt gminy Jordanów Śląski ogłosił abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania niezinwentaryzowanego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, nie zostaną wyciągnięte konsekwencje karne.

Abolicja obowiązuje od 11 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. Po tym terminie ujawnione podczas planowanej kontroli, kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą podlegać karze.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków, osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić zgłoszenie legalizacji przyłącza i wraz z załącznikami dostarczyć je do sekretariatu urzędu gminy Jordanów Śląski.

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

• dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości;

• w przypadku klienta instytucjonalnego: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

• warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

• uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;

• dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Formularz zgłoszenia legalizacji przyłącza można pobrać ze strony internetowej gminy Jordanów Śląski lub w wersji papierowej w sekretariacie urzędu gminy.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


ugo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 30 września 2020
Imieniny
Geraldy, Honoriusza, Wery

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości