Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata 2020-2041) oraz Budżet Gminy Siechnice na 2020 rok uchwalone

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
30 stycznia Rada Miejska w Siechnicach przyjęła dwa najważniejsze dokumenty określające finanse naszej gminy w zakresie wydatków, przychodów i rozchodów w bieżącym roku oraz na najbliższe dwudziestolecie. Oprócz danych finansowych, dokumenty określają szczegółowo zaplanowane do wykonania inwestycje.
Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata 2020-2041) oraz Budżet Gminy Siechnice na 2020 rok uchwalone

Za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) głosowało 15 z 21 radnych. 3 osoby wstrzymały się od głosu, a 3 radnych nie poparło rozwiązań finansowych oraz wykazu inwestycji zaproponowanych w treści uchwały.

Należy natomiast podkreślić, że żaden z Radnych podczas głosowania nad Budżetem Gminy na 2020 rok, nie zagłosował przeciw projektowi uchwały przygotowanej przez Burmistrza Milana Ušáka.

Po głosowaniach nad projektami uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Gminy Siechnice na 2020 rok, burmistrz Milan Ušák zwrócił się do radnych:

-„Chciałbym bardzo podziękować za przyjęcie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Tak jak zwykle obiecuję, że będziemy pracować tak, ażeby w jak największym stopniu wykonać zapisy przyjętych dokumentów. Jest to Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa bardzo prorozwojowa, z niebywałym jak dotąd w historii gminy poziomem wydatków inwestycyjnych, z ogromnym poziomem dofinansowania środkami unijnymi.

Bardzo dziękuję również tym Państwu radnym, którzy wstrzymali się od głosu, to jest bardzo ważne, że projekty te nie spotkały się z odrzuceniem żadnego z Państwa Radnych. Dla mnie to też jest dodatkowa motywacja do pracy przy ich wykonywaniu.

Dziękuję bardzo.”

Jeżeli chodzi o uchwaloną Wieloletnią Prognozę Finansową, to należy zaznaczyć, że przegłosowany dokument posiada dwa załączniki stanowiące meritum całej uchwały. W załączniku nr 1 określono przewidziane dane finansowe gminy (m.in. zakładane: dochody, wydatki, wynik budżetu, informacje na temat spłacania zaciągniętych zobowiązań) na lata na lata 2020-2041. Natomiast w załączniku nr 2 do tej uchwały określonych zostało kilkadziesiąt przedsięwzięć, których realizacja (lub regulowanie płatności za wcześniej wykonane zdania) została zaplanowana maksymalnie do 2026 roku).

Dokumentem, który określa wydatki gminy w bieżącym roku jest Budżet Gminy. Ustalono w nim, że dochody powinny osiągnąć kwotę 179 305 639,32 zł, a wydatki mają wynieść 219 411 989,04 zł (na które składają się wydatki bieżące 157 mln zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 61 mln zł.

Zgodnie z uchwałą deficyt ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonej w 2019 roku pożyczki oraz wolnych środków (17 mln zł).

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku zaplanowane są przez gminę na kwotę 59,3 mln złotych. Ta pozycja zwykle najbardziej interesuje mieszkańców, dlatego wspomnieć należy o wybranych zadaniach inwestycyjnych:

• budowa chodników przy drogach powiatowych (w ramach programu "Bezpieczna droga") - 2,3 mln zł, dodatkowo opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników przy drogach powiatowych na odcinkach: od Smardzowa do drogi wojewódzkiej nr 395, na terenie Ozorzyc i Trestna,

• budowa dróg i ulic, a także wykonanie nakładek bitumicznych: Iwiny (2,7 mln zł, w tym częściowo w ramach projektu dofinansowanego z UE), Radwanice (2,3 mln zł), Siechnice (2,3 mln zł), Żerniki Wrocławskie (2,2 mln zł), Święta Katarzyna (1,4 mln zł), Groblice (0,5 mln zł), Biestrzyków (0,1 mln zł),

• promowanie strategii niskoemisyjnych:

• budowa przystanków multimodalnych w Świętej Katarzynie i  Siechnicach (12,5 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE)

• opracowanie dokumentacji projektowej dla centrów Park&Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów-Żerniki Wrocławskie,

• realizacja gminnego programu rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie (567 tys zł) oraz w pozostałych mniejszych miejscowościach gminy (490 tys zł). Oba działania wykonywane będą w ramach projektu dofinansowanego z UE,

• bezpieczeństwo - opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań: budowa Komisariatu Policji oraz rozbudowa remizy strażackiej w Siechnicach,

• budowa, rozbudowa oraz prace remontowe - szkoły w: Siechnicach (9 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), Świętej Katarzynie (2,2 mln zł), Radwanicach (1,5 mln zł), Żernikach Wrocławskich (250 tys zł), Kotowicach (250 tys zł),

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: poprawa zdolności retencyjnych - budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie (4,3 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), rozbudowa kanalizacji deszczowej (0,5 mln zł), poprawa jakości powietrza (prawie 0,5 mln zł),

• rozwój oświetlenia na drogach gminnych (1,2 mln zł),

• prace związane z budynkami świetlicowymi: budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice (2,6 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), modernizacja świetlicy w Iwinach (300 tys zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Groblicach, program budowy świetlic wiejskich,

• na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano ponad 600 tys zł. Wydatki te związane będą z realizacją nowych projektów takich jak m.in utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Radwanicach i Świętej Katarzynie, a także kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych jak: teren sportowo-rekreacyjny w Iwinach i Groblicach.

Jak widzą Państwo z powyższego zestawienia, wiele inwestycji będzie wykonanych w oparciu o dofinansowywania unijne. Właśnie z uwagi na liczne dofinansowania zewnętrzne pozyskane przez gminę, podczas sesji przedstawiona została informacja Biura Funduszy Zewnętrznych na temat dofinansowaniach pozyskanych w ostatnich kilkunastu latach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2011-2020.

Ostatnie lata dla gminy Siechnice były w tym zakresie rekordowe. Przypomnijmy, że w latach 2007 - 2019 gmina pozyskała dofinansowanie na 149 projektów. Ich łączny budżet to 213,5 mln zł (przy dofinansowaniu wynoszącym prawie 106 mln zł).

W samym tylko okresie od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. gmina Siechnice pozyskała fundusze na realizację projektów na kwotę 50 mln zł, z czego ok. 34 mln zł wynosi pozyskane dofinansowanie. Na te sumy składa się 14 projektów, w tym 11 projektów własnych gminy Siechnice oraz 3 projekty realizowane przez gminę w partnerstwie. Jest to wybitny wynik jeżeli chodzi o samorządy w aglomeracji wrocławskiej, zbliżone pod względem wielkości i potencjałów do naszej gminy.

Radni doceniając osiągnięte sukcesy podziękowali burmistrzowi Milanowi Ušákowi za wytężoną pracę i sukcesy w tym zakresie.

Przypominamy, że z przyjętymi uchwałami możecie się Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/).

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


MRo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Piątek 10 kwietnia 2020
Imieniny
Borysławy, makarego, Michała

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl